2020-11-25 13:03

Qələbə soraqlı sətirlər Fəxr elə əsgər ki, bizimdir ŞUŞA...

Fəxr elə əsgər ki, bizimdir ŞUŞA... 

  İttifaq MİRZƏBƏYLİ

Ağlama əsgər anası, şux dayan,

Bax, önündə arzulardı qaynayan.

Öz oğlundur  indi yallı oynayan --

Can gəlibdi  hər çəmənə, hər daşa --

Fəxr elə Əsgər ki, bizimdir Şuşa!

                          ***

Ağdama bax, durdu, dözdü ər kimi, 

Doğdu Günəş Cəbrayıla zər kimi,

Qalxan oldu Murov da Tərtər kimi,

Layiqdır hər dağ-düzümüz  alqışa

Fəxr elə Əsgər ki, bizimdir Şuşa!

                      ***

Sar qovuldu  Xarı bulbul elindən,  

Yer-göy tutur bir-birinin əlindən .

Türk sözü var milyonların dilində --

Sanki giribdir döyüşə min  Paşa

Fəxr elə Əsgər ki, bizimdir Şuşa!

                     ***

Qarabağda ağ yazıldı fərmanım --

Natəvanın sevincidir dərmanım.

Cıdır düzü, Xan səsidir dastanım,

Baş əymədik yüz borana, min  qışa

Fəxr elə Əsgər ki, bizimdir Şuşa!

Xəbər lenti


Hava
VALYUTA
InvestAZ
Teqvim
Yuxarı